Det rör sig om Juan Carlos äldsta barnbarn Froilán och hans syster Federica. Den förste ska ha ställ sin bil, en Audi Q3, 20 augusti på ett övergångsställe vid Avenida Camilo José Cela. För detta utfärdade lokalpolis en bot som registrerades klockan 16.10 på fredagen. Endast 20 minuter senare var det en annan bil, också av modellen Audi Q3, som fick böter för att stå vid en plats avsedd för taxibilar. Den ska vara skriven på Federica och närheten i både plats och tid till broderns bil gör att syskonen förmodas ha begivit sig till samma plats.

Det rör sig om lindriga böter på max 200 euro, som inte leder till poängavdrag på körkortet. Både Froilán och Federica har dock varit i fokus vid ett flertal tillfällen för olika utsvävningar.