Siffrorna har presenterats av det andalusiska statistikinstitutet och är baserade på officiellt registrerade fall sedan mars 2020. De motsvarar nära tio procent av de 1,6 miljoner som är skrivna i Málagaprovinsen. Då ett stort antal personer bedöms ha genomgått sjukdomen utan symtom eller som av annan anledning inte testats, bedöms därför mer än en tiondel av befolkningen i provinsen ha genomgått sjukdomen.

Fördelningen skiljer sig något mellan olika kommuner och vårddistrikt. Frekvensen är högre i tätorter som Málaga och Marbella där andelen registrerade smittade motsvarar upp till tolv procent. De högsta andelarna noteras dock i mindre samhällen som lidit smitthärdar under pandemin, som Cuevas del Becerro där 24 procent av befolkningen testats positiv vid något tillfälle under pandemin. I Faraján och Almargen har minst 15 procent av innevånarna haft Covid-19.