I fortsättningen får utomhusarenorna fyllas till 60 procent, mot hittills 40, för matcher i La Liga och division två. För basketmatcher inomhus i Liga ACB utökas publikantalet från 30 till maximalt 40 procent.

Beslutet har fattats i samförstånd mellan de statliga och regionala vårdmyndigheterna, mot bakgrund av den sjunkande smittfrekvensen och omfattande vaccineringen av befolkningen, som nu är uppe i över 70 procent med full dos.