I augusti månad registrerades 45.584 nya fordon i Spanien. Det var 28,9 procent färre än samma månad förra året, som i sin tur noterade en minskning med 36 procent jämfört med augusti 2019.

Sedan årskiftet har det sålts 588.314 nya fordon i landet. Det är visserligen tolv procent fler än under samma period förra året, men fortfarande 33 procent färre än 2019, före pandemin.

Bilhandeln lider ett flertal problem, som inte enbart har att göra med lågt konsumentförtroende. Den stigande inflationen gör att bilarna blir allt dyrare och dessutom är produktionen hämmad på grund av att det alltjämt råder brist på komponenter till fordonen, främst mikrochip.