Arbetsmarknaden återhämtar sig med stormsteg och det innebär en lättnad inte bara för dem som återgår till jobbet, utan även för staten som sparar in på understöd. Fram till och med juni har det utbetalats 16,8 miljarder euro, mot 23,3 miljarder samma period förra året. I denna summa räknas både arbetslöshetspenning och stöd för tillfällig permittering, så kallad ERTE.

De minskade anslagen utgör en lättnad för statskassan, efter den rekordbelastning arbetslöshetsstödet innebar 2020. Då utbetalades totalt 36,39 miljarder euro, vilket var mer än till och med under den värsta perioden av finanskrisen. Det var dessutom nästan dubbelt så mycket som stödet 2019.

Många finner att anslagen varit både nödvändiga och lyckade. Detta då familjernas köpkraft i snitt minskade med 3,3 procent förra året, när den spanska ekonomin föll med rekordstora 10,8 procent. Just stödet till arbetslösa och tillfälligt permitterade anses ha begränsat de negativa effekterna på familjernas ekonomi.

De nu sjunkande anslagen sker tack vare att det per 1 juli fanns 468.000 färre arbetslösa än ett år tidigare och dessutom var nära en halv miljon färre registrerade som tillfälligt permitterade hos försäkringskassan.