Genomsnittsåldern bland de avlidna i den senaste vågen denna sommar ligger på 80 år och 80 procent av de som förlorat livet uppges ha varit äldre än 70 år. Experter som citeras av El País poängterar att de höga åldrarna gör att i en del fall kan dödsorsaken ha varit en annan, även om personerna råkat vara smittade av Covid-19.

Dödsfrekvensen har sjunkit avsevärt tack vare den omfattande vaccineringen, men trots det har dödstalen varit betydligt högre än de flesta räknade med. Detta skylls den enorma smittspridning som registrerats i Spanien under sommaren, med 1,1 miljoner registrerade fall av Covid-19. Att dödligheten sjunkit avsevärt kan styrkas exempelvis genom att jämföra med den tredje vågen kring årsskiftet, då omkring 600.000 smittfall ledde till att omkring 9.000 personer i Spanien förlorade livet.

Den senaste rapporten från hälsoinstitutet Carlos III specificerar inte exakt hur många av de avlidna i den senaste vågen som var fullt vaccinerade. Befolkningen över 70 år har dock nästan i sin helhet erhållit full dos, men att det ändå avlidit så pass många befinns ligga inom marginalerna för vaccinernas effektivitet. Denna är fastställd till mellan 90 och 95 procent. En person över 80 år uppges trots det löpa 30 gånger större risk att avlida vid Covid-smitta än en som är fullt vaccinerad.