De naturskyddade stränderna väster om Nerja är ständigt i fokus på grund av de hot som bruket av dem utgör för miljön. Denna sommar har miljövänner efterlyst en begränsning av antalet strandbesökare, som varit ovanligt stort då allt fler på grund av pandemin söker det som i utgångsläget borde vara ödsligare stränder. Vikarna i Maro-Cerro Gordo är svårtillgängliga och saknar i de flesta fall restauranger och andra faciliteter.

Några restriktioner av besöksantalet infördes aldrig och nu menar GENA-Ecologistas en Acción att det måste utlysas totalt badförbud i vikarna. Argumentet är att på grund av strändernas utformning är vattnet till stor del stillastående och därför ackumuleras de kemikalier som ingår i solskyddskrämer i vikarna. Dessa utgör ett hot mot både fytoplankton, zooplankton, alger, snäckdjur och ryggradsdjur. Ecologistas en Acción styrker sina uppgifter med vetenskapliga studier som publicerats de senaste åren.

Miljöorganisationen har vänt sig till Junta de Andalucía, som är den ansvariga myndigheten och efterlyser förutom badförbudet att det görs en särskild studie av vattenkvaliteten i naturområdet.