I det senaste veckorådet mellan hälsovårdsdepartementet och de regionala vårdstyrelserna har det beslutats att slopa kravet på karantän från skolan i den händelse någon haft nära kontakt med en person som blivit smittad, Det gäller om vederbörande är fullt vaccinerad eller själv genomgått sjukdomen de senaste 180 dagarna.

Åtgärden syftar till att underlätta vardagen för både elever, lärare och övrig skolpersonal, som det senaste läsåret ständigt hotats av tio dagars hemkarantän om någon nära kontakt bekräftades smittad.