Det är inte bristande intresse eller behov från företagens sida som är orsaken till att en stor del av bidragen ännu ej delats ut. De autonoma myndigheterna är alla eniga i att kraven är alldeles för strikta och svårtolkade. Resultatet är att medan de flesta andra EU-länder redan uttömt sina extraordinära anslag på grund av pandemin, har Spanien knappt utdelat hälften.

Anslagen på 7.000 euro för att stödja företag som drabbats av den ekonomiska krisen i pandemins kölvatten, antogs av regeringen i mars i år och ett av villkoren var att hjälpen skulle delas ut under innevarande år. Regeringen uppges nu planera att be EU om anstånd för att få förlänga hjälpen, då en stor del av medlem i annat fall inte kommer att utnyttjas.

Regionalstyret i Madrid uppger att endast 56 procent av deras anslag än så länge kunnat beviljas. I Andalusien går den nuvarande tidsfristen för ansökan om stöd ut 30 september och fortfarande har mellan 300 och 500 miljoner av det totala anslaget i regionen på en miljard inte någon mottagare. Det skriver El País.