Även om priset hade sjunkit något sedan den senaste rekordnoteringen i fredags så har helgen varit den dyraste hittills i Spanien. Den nya rekordnoteringen är nära två euro högre än de 152,32 euro som grossistpriset nådde i fredags och det finns farhågor för att taket ännu inte nåtts.

Precis som en majoritet av de spanska abonnenterna i dagsläget betalar elleverantörerna olika priser under olika tider på dygnet. Mellan klockan 05.00 och 06.00 på måndagsmorgonen var marknadspriser på ”endast” 125 euro per megawattimme, medan det mellan klockan 20.00 och 21.00 kommer att ligga på hela 170 euro.