Förhandlingarna har pågått i hela nio månader och trots att reformen ingår i koalitionsavtalet och att rätten till en anständig bostad är inskriven i den spanska grundlagen, har detaljerna orsakat viktiga schismer mellan koalitionspartierna. Det nu uppnådda avtalet befinns öppna vägen för antagandet av budgetförslaget för nästa år, speciellt då det även inkluderar en reform av företagsskatten.

Regeringschefen Pedro Sánchez har annonserat reformförslaget, vars detaljer återstår att definiera. Ett av huvudsyftena är dock att underlätta för ungdomar mellan 18 och 35 år att kunna hyra en bostad och flytta hemifrån. Sánchez betonar att medan genomsnittsåldern inom EU för att flytta hemifrån är på 26 år ligger den i Spanien på drygt 30. Detta skylls att hyresmarknaden i Spanien är bland den minst utvecklade i Europa, dessutom på senare tid hotad av att allt fler hyresvärdar föredrar att hyra ut på korttid, till turister.

Ansvaret för bostadspolitiken ligger i första hand hos de autonoma regionerna, men regeringen vill fastställa en ny ram inom vilken dessa agerar. Antalet hyresobjekt ska regleras bland annat genom fastighetsskatten IBI, där de lokala myndigheterna kan tillämpa ett påslag på upp till 150 procent för bostäder som befinns stå tomma. Likaså är meningen att det ska göras åtskillnad mellan storuthyrare och mindre fastighetsägare, där gränsen går på tio bostäder. Det är till en början oklart om det omfattar både privata ägare och företag.

Ett annat sätt att underlätta för den yngre generationen att skaffa eget ska vara genom direkta subventioner. Pedro Sánchez har annonserat ett bostadsbidrag för personer mellan 18 och 35 år på 250 euro i månaden. Det ska kunna erhållas i upp till två år (max 6.000 euro) av personer som tjänar mindre än 23.725 euro om året. Det kommer även i särskilda fall att kunna erhållas andra kompletterande bidrag som täcker upp till 40 procent av den totala hyreskostnaden.

Andra förslag är att uthyrare ska erbjudas skatteförmåner samt att minst 30 procent av nya sociala bostäder som uppförs ska vara hyresobjekt.