Kommunledningen har annonserat att det preliminära godkännandet av stadsplanen skjuts upp på obestämd tid. Syftet är att de andalusiska myndigheterna först ska anta den väntade reformen av de regionala byggnormerna, så att Marbellas nya stadsplan ska kunna anpassas efter den. Regionalplanen väntas bli klar i slutet av året eller början på 2022 och innan dess får Marbella alltså vänta ytterligare på sin efterlängtade stadsplan.

Kommunfullmäktige antog en ny plan 2010, men den ogiltigförklarades 2015 av Högsta domstolen. Detta då den fann att olagliga bostäder reglerades på ett otillbörligt sätt. Det innebar att det blev den tidigare stadsplanen från 1986 som förklarades gälla och som gör det ännu, med några enstaka anpassningar, tills den nya stadsplanen antas.