Nyheten gavs just på internationella dagen för mental hälsa. Ett flertal rapporter påvisar att den mentala ohälsan i Spanien ökat kraftigt på grund av pandemin. Självmord är sedan en tid den vanligaste icke naturliga dödsorsaken, med 3.671 personer som 2019 tog sitt liv.

Anslagen på 100 miljoner euro omfattar de närmaste tre åren och inkluderar bland annat upprättandet av ett larmnummer där personer med mental ohälsa kan söka stöd dygnet runt. Sánchez förbinder sig att presentera hela åtgärdsprogrammet inom de närmaste veckorna för att sedan behandla det med de autonoma regionerna, som har huvudansvaret för vården i landet.