En anledning till den väntade ökningen är att influensafallen var nästan obefintliga förra säsongen. Det tillskrivs coronapandemin och de åtgärder som vidtogs för att bromsa denna och som också förebyggde spridning av influensaviruset. I och med att restriktionerna nu försvunnit nästan helt befarar experterna att influensaviruset får större möjlighet att sprida sig.

Med den positiva erfarenheten under pandemin rekommenderas nu allmänheten att fortsätta tvätta händerna regelbundet och i den händelse att man känner sig hängig även bruka munskydd. Samtidigt har vaccinationskampanjen mot säsongsinfluensan just dragit igång och kommer att sammanfalla med den tredje dosen mot Covid-19 för äldre än 70 år, som erhöll full dos för mer än sex månader sedan.

Hälsovårdsministern Carolina Darias meddelar att det är fullt möjligt att personer kommer att erhålla båda sprutorna vid ett och samma tillfälle.