Förnyelsen av posterna har varit blockerad i mer än tre år, på grund av Partido Populars ovilja att stödja de nya kandidaterna. Mindre än ett dygn efter att oppositionsledaren Pablo Casado i veckodebatten i parlamentet dock öppnade dörren för ett avtal annonserades detta officiellt. Det omfattar däremot inte Consejo General del Poder Judicial, styrelsen som tillsätter övriga domare och vars ledamöter enligt grundlagen samtliga måste förnyas vart femte år.

Avtalet omfattar renoveringen av de medlemmar av Författningsdomstolen vars mandat löpt ut, styrelsen för riksrevisionsverket Tribunal de Cuentas, för dataskyddsinspektionen samt folkombudsmannen. Regeringschefen Pedro Sánchez tackar Partido Popular för sin eftergift, även om han menar att det var hög tid och att det är brådskande att ett avtal nås även gällande justitierådet CGPJ.