Baserat på bland annat två rapporter från Guardia Civil drar utredningsdomaren slutsatsen att poolen vid semesteranläggningen fungerade korrekt och hade alla tillstånd i ordning. Några brister som skulle ha påvisats befinns inte ha någon koppling till dödsfallen.

Det var på julafton 2019 som en brittisk familj som just anlänt på semester brukade poolen. Utredningen finner att den nioåriga dottern fick problem att ta sig ur bassängen och när pappan och hennes 16-årige bror kastade sig i för att undsätta henne drunknade alla tre.

Teorin om att poolens fläktsystem skulle ha dragit ned dem till botten avskrivs av de tekniska inspektionerna och istället pekar utredningen mot att olyckan skulle ha orsakats av offrens bristande simkunskaper samt att de drabbats av panik.