Energidepartementet har efter testkörningsperioden nu tagit över driften av reningsverket, genom det statliga företaget Tragsa. Det gäller tillfälligt, tills Nerja kommun övertar ansvaret, något som däremot kan dröja mer än väntat. Villkoret för överlåtandet är nämligen att kommunen betalar sammanlagt sju miljoner euro under en period på 25 år, för kostnaderna att färdigställa anläggningen. Detta är något som överklagats av kommunledningen. Dessutom kräver borgmästaren José Alberto Armijo (PP) att den dåliga lukten och det buller som reningsverket avger ska åtgärdas innan övertagandet sker.

Uppförandet av reningsanläggningen, som enligt planerna skulle ta 2,5 år, har slutligen tagit åtta år. Fortfarande är driften alltså inte som planerat i kommunens händer och det orsakar ännu ett problem. Innan så sker kan nämligen renat avloppsvatten inte brukas för konstbevattning, ett behov som är särskilt angeläget just nu, på grund av den vattenbrist som råder öster om Málaga.