2021-10-22 11:45:51
Tror ej som jagvet.? Ett släp i Spanien ska ha samma registrerings nummer som bilen.
frank arhage

2021-10-22 13:06:11
Tack
Tyvärr lite som jag misstänkte
Jompa