Hundarnas har i flera veckor varit isolerade av lavamassorna och situationen har väckt så stor uppmärksamhet att ett specialiserat team med särskilda drönare flugits till ön för att rädda djuren, som fått vatten och mat under tiden med hjälp av mindre drönare. En evakuering av hundarna med helikopter befanns omöjlig, på grund av de partiklar som vulkanen sprutar ut i luften.

Det inresta räddningsteamet hade dock inte räknat med den syn som väntade dem vid den första rekognoseringsflygningen. Hundarna var nämligen borta och på platsen fanns en banderoll uppsatt signerad ”El Grupo A”, som anspelar på en gammal amerikansk tv-serie som är mycket populär i Spanien.

Det tros vara ägarna till hundarna som tillsammans med bekanta brutit avspärrningarna för att rädda djuren. Det är oklart exakt när det skett men aktionen har retat myndigheterna, som betonar att avspärrningarna måste respekteras och att de inblandade utsatt sig själva och andra för enorma risker.