Kvinnan anmälde övergreppet hos Guardia Civil i Puerto Rico (Mogán), som genast inleddes en utredning. Trots att 19-åringen identifierade den påstådda gärningsmannen gjorde flera motstridigheter i hennes vittnesmål att polisen fattade misstankar. Filmer från säkerhetskameror kunde senare avstyrka kvinnans version och hon ska slutligen ha medgivit att det påstådda övergreppet inte förekommit.

Anmälan gjordes 12 oktober och nu är det den 19-åriga norskan som riskerar åtal och straff på upp till två års fängelse för falsk anmälan.