Det handlar om den första studien i sitt slag och som publicerats i en internationell miljötidning. Forskarna har mellan 2018 och 2019 inventerat naturområdet vid Maspalomas och spårat sammanlagt 298 platser som brukats för sexuella möten mellan främlingar. Det är en typ av sexuell turism som förekommer även i länder som Frankrike och Portugal, men hittills saknades studier om dess miljömässiga konsekvenser.

Det faktum att mötena sker på avsides och undanskymda platser gör att åverkan på naturen är desto större. Deltagarna avlägsnar sig från de vandringsleder som är upprättade vid dynerna och då de även söker vegetation för att skyla sig gör att upp till åtta olika sällsynta arter tar skada, tre av dem unika för området.

Studien har gjorts i samarbete med de lokala myndigheterna, vilket bidragit till att hundratals sexuella mötesplatser avstyrts och områdena sanerats..