Grottan är föremål för kontinuerliga studier och sedan tidigare finns ett flertal målningar registrerade. Liksom det senaste fyndet befinns de härstamma från neolitisk tid, det vill säga Yngre stenåldern mellan 3.000 och 6.000 år före kristus.

Målningen är ungefär 35 centimeter lång och 14 centimeter hög och gjord med röd färg, baserad på järnoxid. Delar har eroderat bort, men det ser ut att föreställa ett hästliknande djur med sänkt huvud.