Statistik styrker att av de större länderna i världen är Spanien det som lyckats vaccinera störst andel av sin befolkning mot Covid-19. Det rör sig om drygt 37,4 miljoner människor, vilket motsvarar 78,9 procent av befolkningen. Räknar man målgruppen, som är alla från tolv års ålder och uppåt, är 88,8 procent färdigvaccinerade.

Trots detta är det fortfarande flera miljoner i Spanien som av en eller annan anledning ej vaccinerat sig. Hälsovårdsministern uppmanar dem att göra detta snarast möjligt, då hon betonar att vaccinen räddar liv. Samma sak gäller de personer som vaccinerat sig för mer än sex månader sedan och som tillhör de grupper som rekommenderas en förstärkningsdos. Det gäller äldre än 70 år samt personer med nedsatt immunförsvar.

Darias har inte offentliggjort exakta siffror, men uppger att en majoritet av de drygt 400 patienter som i dagsläget vårdas på intensiven för Covid-19 är icke vaccinerade. Preparaten som tagits fram på rekordtid uppges ha en effektivitet på mellan 90 och 95 procent, vilket innebär att risken att bli allvarligt sjuk och avlida i sviterna av Covid-19 är minimal om man erhållit full dos.