Mannen uppsökte sitt hus vid Los Llanos de Ariadne för att liksom många andra skotta bort aska från taket. Dödsorsaken är till en början oklar, men den har ingen direkt relation till vulkanutbrottet. Guardia Civil utreder om mannen fallit från taket eller möjligtvis drabbats av en hjärtinfarkt.

Jämte lavaflödarna och de giftiga gaserna som läcker ut från vulkanen är den enorma mängden aska ett stort gissel för befolkningen på ön. Askan täcker stora delar av sydvästra La Palma och hotar på grund av vikten att rasera hus som klarat sig undan själva lavan.

Räddningstjänsten, inkluderat armén, arbetar outtröttligt med att skotta hustak men många privatpersoner ansöker också om att själva tillfälligt få komma till isolerade områden, för att skingra askan. Arbetet har varit särskilt brådskande de senaste dagarna, på grund av varsel om regn.

Myndigheterna uppmanar allmänheten att följa de allmänna förordningarna och undvika att utsätta sig för onödiga risker.