Ordföranden för spanska intensivvårdsförbundet SEMIyUC Álvaro Castellanos citeras i en artikel i tidningen El Confidencial. Han ger mer detaljerade siffror, efter att hälsovårdsministern Carolina Darias några dagar tidigare förkunnat att en majoritet av de nuvarande Covid-patienterna på IVA inte har vaccinerat sig.

Enligt Castellanos är riksgenomsnittet närmare 80 procent icke vaccinerade. Det finns till och med en region där samtliga IVA-patienter med Covid saknar vaccin, nämligen Murcia. I mer befolkningstäta regioner som Andalusien och Madrid är 60 procent av alla som är inlagda på sjukhus för Covid-19 ej vaccinerade och hela 83 procent av de som vårdas på intensiven.

I dagsläget är antalet IVA-patienter med Covid knappt 400, vilket motsvarar 4,3 procent av totalen. Det sammanlagda antalet inlagda patienter med Covid-19 är knappt 2.000, vilket i sin tur utgör drygt 1,5 procent av alla på sjukhus. Det är låga siffror som för närvarande inte utgör någon oroväckande ansträngning på vården.

Däremot betonar doktor Castellanos att det finns en tendens den senaste tiden att även äldre än 70 år som är vaccinerade, men som inte hunnit få en tilläggsdos sex månader efter den senaste sprutan, hamnar på intensiven. Andra grupper som trots vaccinering uppvisar enskilda fall med allvarliga symtom är personer med nedsatt immunförsvar, kraftigt överviktiga samt gravida kvinnor.