Det annonserade regeringschefen Pedro Sánchez 17 november och innebär att drygt en tredjedel av befolkningen, 16 miljoner människor, kommer att vara föremål för ytterligare en dos av vaccinet. Från början utdelades detta till personer med lågt immunförsvar, sedan utökades det 5 oktober till alla över 70 år och nu sänks ribban alltså ytterligare med tio år. Motiveringen är att vaccinets effekt befinns avta med tiden och några av de patienter som uppvisat allvarliga symtom är förutom icke vaccinerade, som utgör en majoritet, även personer som vaccinerats för mer än sex månader sedan.

Förstärkningsdosen omfattar alla över 60 år som blev färdigvaccinerade för mer än sex månader sedan, liksom all vårdpersonal. Det gäller oavsett om de vaccinerats med dubbel dos eller med enkeldos från Janssen, men i vilket fall kommer tilläggsdosen att bestå av vaccinet från Pfizer eller Moderna.

Det officiella beslutet ska fortfarande tas i samråd mellan hälsovårdsdepartementet och de autonoma regionerna.