Allt fler regioner finner att fokus i första hand måste ligga på de personer som av en eller annan anledning ännu ej vaccinerat sig och att dessa ska vara de första att undergå restriktioner, när smittfrekvensen i Spanien nu tilltar. Flera regionalstyrelser efterlyser även att centralregeringen ska utlysa allmänt påbud på Covid-pass för tillträde till olika lokaler.

Covid-passet har hittills endast tillämpats inom Spanien i några få områden, som Katalonien och Castilla-La Mancha. I takt med att smittfrekvensen åter stiger är det dock allt fler regioner som överväger att införa påbud på Covid-certifikat, när återinförande av en del restriktioner förefaller oundvikligt. Två av dessa regioner, som nu befinner sig i hög smittrisk, är Baskien och Navarra. De övriga som planerar kravet är Kanarieöarna, Valenciaregionen, Murcia, Katalonien och Aragonien.