2021-11-21 18:03:26
Johnny,
se t.ex. här
https://www.rtve.es
Gunnar

Expertsvar:2021-11-23 11:38:36

Mer lokal Covid-information för olika kommuner i Andalusien återfinns här: https://www.juntadeandalucia.es
Mats Björkman/Sydkusten

2021-11-23 12:18:34
Lokal info Valenciaregionen
https://icvgva.maps.arcgis.com
Gunnar