Expertsvar:2021-11-24 13:28:04

Just nu vaccineras på riknivå alla som är över 70 år och som blev fullt vaccinerade för mer än sex månader sedan. I Andalusien får även 65 plus en tredje dos. Redan idag kan ett eventuellt beslut fattas om att sänka åldersgränsen nationellt till 60 år, vilket skulle kunna träda i kraft mot veckoslutet.
Mats Björkman/Sydkusten

2021-11-24 14:48:16
Innebär det att man, för att få den tredje vaccindosen, måste ha blivit vaccinerad för mer än sex månader sedan?
Undrande

2021-11-27 22:33:10
Om man är yngre(35) och fick sin andra dos i mars, när är det möjligt att få? Jag räknades som risk grupp i sverige, men det är oklart om det gäller här. Spelar det i mitt fall roll att det gått lång tid eller är det endast ålder som gäller?
E