Olyckan uppges ha uppstått när koldioxid läckt ut medan arbetarna reparerade brandsläckningssystemet på kärnkraftverket. Läckan inträffade i en fyravåningsbyggnad som är avskild från reaktorn, vilket innebär att anläggningen inte drabbats av några driftstörningar. Ascó alstrar omkring hälften av all energi som förbrukas i Katalonien.

För en av de skadade, som andats in giftiga gaser, uppges tillståndet vara allvarligt.