Även om det enskilt högsta priset ännu inte nåtts på nytt har de genomsnittliga priserna den senaste veckan varit de högsta någonsin i Spanien. De har legat på 227 euro per megawattimme för eldistributörerna.

Orsaken till att marknadspriset åter slår rekord skylls dels ökad efterfrågan och dels en ytterligare uppgång av priset på gas. Då vi går mot vinter kommer efterfrågan att bestå eller öka ytterligare, vilket i sin tur inger få förhoppningar om en sänkning av priserna. Tvärtom.

De som drabbas värst i dagsläget är abonnenterna på den så kallade reglerade marknaden, det vill säga de som har rörligt kontrakt och som utgör 40 procent av totalen. Den nuvarande situationen väntas bestå en bit in i 2022, men konsumentorganisationer varnar för att gå över till fast abonnemang, då det på lång sikt inte kommer att gynna konsumenten.