Enligt Alicante Plaza har Transcom bokat kontorslokaler i det nyrenoverade centret Panoramis Life & Business, där de räknar med att ha 250 anställda. Ungefär hälften kommer att flyttas dit från andra kontor, medan resten väntas bli anlitade på plats. Ett grundkrav är att man talar något skandinaviskt språk.

Detta blir Transcoms sjätte kontor i Spanien och bolaget har totalt 60 runt om i världen, med sammanlagt 28.000 anställda. Bolaget sköter telefontjänster och kundservice åt bland annat de flesta stora telecombolagen i Sverige.

Sedan tidigare finns ett annat svenskt företag i samma komplex i Alicante, nämligen Navico som producerar teknologisk utrustning för sjöfartssektorn.