Fram till och med oktober har 6,1 miljoner utländska turister besökt ögruppen. Även om det ännu är långt från siffrorna före pandemin utgör det en ökning med 261 procent, jämfört med samma period förra året. Enbart i oktober hade öarna mer än en miljon utländska besökare, främst tyskar och britter.

Antalet nationella turister på Balearerna uppgick under årets tio första månader till 2,2 miljoner, alltså drygt en tredjedel så många som de utländska.