Den första stenen för projektet sattes 2 december och planerna är att bygget ska vara klart under första kvartalet 2023. En yta på 15.000 kvadratmeter mellan kustavenyn och hamnen ska höjas i nivå med gatan genom uppförandet av affärslokaler. Ovanför ska ett stort torg för fotgängare uppföras och det främsta inslaget är ett höghus som ska inrymma ett bibliotek, med panoramautsikt mot Medelhavet och Gibraltar.

Kommunen har avsatt 14,5 miljoner euro för projektet, som tilldelats den prisbelönte arkitekten Salvador Moreno Peralta.