Regionalstyret kräver nu att de vårdare som vägrar vaccinera sig mot Covid-19 måste undergå PCR-test tre gånger i veckan. Domstolen finner att kravet visserligen utgör en viss inskränkning av de individuella rättigheterna, men att det är motiverat mot bakgrund av pandemin och att vårdpersonalen assisterar människor som är sjuka.