Strandrådet Antonio Sánchez meddelar att han beklagar beslutet, men att det är nödvändigt att vidtaga särskilda försiktighetsåtgärder, mot bakgrund av den kraftigt stigande smittfrekvensen. Den är i Torrevieja på 563 fall per 100.000 invånare de senaste två veckorna. Det är visserligen nästan hälften så högt som riksgenomsnittet, men ändå över gränsen för extrem smittrisk.