Beslutet fattas efter att de valencianska regionalmyndigheterna överlåtit ansvaret åt varje enskild kommun, som får avgöra individuellt om det ska hållas något officiellt nyårsfirande.

I Torrevieja planerades två fester vid Plaza de la Constitución, som nu uteblir. Det var dels en fest för barnen 30 december och dels de traditionerna nyårsklockorna 31 december. Ett av huvudskälen som anges för det inställda firandet är att påbudet på munskydd även utomhus svårligen kan upprätthållas när många vill äta de traditionella tolv druvorna till nyårsklockorna.

Tills vidare kvarstår däremot den planerade paraden med de tre vise männen 5 januari.