Den preliminära siffran för 2021 anger att endast 231 migranter undsattes vid Málagaprovinsen, mot 941 året före. Det är drygt 75 procent färre. Likaså var antalet lokaliserade flyktingbåtar vid kusten lägre, 27 förra året mot 49 år 2020.

Siffror som publiceras av Europa Press anger att den övervägande majoriteten av de omhändertagna migranterna var män, medan endast fem var kvinnor och 15 minderåriga. De flesta av migranterna undsattes på öppet hav, medan tre av båtarna nådde land på eget bevåg. Vid sex tillfällen brukades vattenskotrar för att korsa sundet och flera migranter nådde hamn fastklamrade vid rodret till något handelsfartyg.