I december registrerade hotellsektorn i Benidorm en beläggning på 53,1 procent. Det innebar att den totala beläggningen under 2021 hamnade på 61,3 procent. Det var nästan 23 punkter mindre än 2019, det senaste året innan pandemin bröt ut, då beläggningen var på 84,2 procent.

Förra året präglades av enorma svängningar, på grund av de olika smittkurvorna. I början av året var resandet obefintligt och endast tre hotell i Benidorm hade ens öppet. Augusti blev å andra sidan den bästa månaden på året, med en beläggning på 83,6 procent, vilket endast var tio punkter lägre än 2019. Detta trots att det då fortfarande rådde restriktioner för att resa ut från Storbritannien, som är Benidorms viktigaste marknad.