Den explosiva sjätte smittvågen i Spanien har kollapsat primärvården och trots rekordsiffrorna finns ett stort mörkertal, då det är svårt att bli testad via allmänvården. Medan många regioner väljer att avlasta sin primärvård genom att inskränka proverna ytterligare vill Valenciaregionen ha mer sanningsenliga siffror, genom att be apoteken att rapportera registrerade fall av Covid-19.

Det rör sig om ett initiativ som är frivilligt för både apoteken och de som låter testa sig. Det kommer dock endast omfatta tester som görs på plats i apoteken.