Andalusien har den lägsta smittfrekvensen i Spanien, som efter helgen hamnat på 1.647, räknat de senaste två veckorna. Det är rekordhögt för regionen, men till skillnad mot riksgenomsnittet visar statistiken över de senaste sju dagarna en sjunkande tendens. Den låg 10 januari på 627 fall, alltså mindre än hälften av frekvensen över två veckor. Då ska det nämnas att Andalusien sedan en vecka tillbaka höjt ribban för att utföra Covid-test till att omfatta enbart personer med allvarliga symtom eller som tillhör någon riskgrupp.

Aguirre konstaterar samtidigt att även till skillnad mot riksgenomsnittet så har antalet inlagda för Covid-19 sjunkit något de senaste dagarna. De uppgick 10 januari till 1.417, vilket var 18 färre än på fredagen. Av dessa vårdades 224 på intensiven. Aguirre hoppas att det inte är fråga om en tillfälligt nedgång, utan att det kan var en trendvändning. Han poängterar också att beläggningen på vården i Andalusien är hälften så hög som riksgenomsnittet.