Antalet inlagda patienter i Spanien med Covid-19 uppgår till mer än 17.000, vilket är avsevärt högre än de 10.500 som nåddes i både den tredje och femte vågen. Däremot betonar läkare att många testats positiva efter att de blivit inlagda och att det alltså inte är symtom av Covid-19 som tvingat dem att uppsöka vård. Enligt El País är andelen smittade som behandlas för andra åkommor på sina håll upp till 40 procent.

Alla patienter som läggs in på sjukhus testas automatiskt även för Covid-19, av säkerhetsskäl. Då smittspridningen i dagsläget är så explosionsartad är det inte ovanligt att patienter ger positivt resultat, trots att de fått uppsöka sjukhus för någon annan åkomma. Även om de är symtomfria utgör dessa patienter ändå en extra belastning för vårdsektorn, då de måste isoleras.

Det faktum att det verkliga antalet som behandlas för symtom av Covid-19 är betydligt lägre än de officiella siffrorna över smittade anses styrka i ännu högre grad hur vaccinet förhindrar allvarliga symtom vid smitta.