Trots att Spanien forsätter att slå dagliga rekord när det gäller smittfrekvensen, har den sjätte smittvågen tydligt börjat avta. Det skylls delvis att färre tester utförs, men också att perioden som omfattar personer som smittats kring nyårshelgen nu börjat passera.

Den senaste officiella smittfrekvensen i landet från 14 januari var på 3.192 fall per 100.000 invånare, räknat de senaste två veckorna. Siffran har visserligen fortsatt att stiga varje dag, men den totala uppgången den senaste veckan har varit på sju procent, medan den veckan före fördubblades.

Flera av de värst drabbade regionerna, som Baskien där smittfrekvensen är dubbelt så hög om riksgenomsnittet, väntas pika redan denna vecka. Baserat på de extremt höga smittsiffrorna och även utvecklingen i andra länder som drabbats i ett tidigare skede av varianten omikron, väntas smittfrekvensen börja sjunka raskt så snart toppen nåtts.

Det som inte har lika positiva prognoser är dödstalen, som alltid släpar efter smittfrekvensen och som inte är något undantag i den sjätte smittkurvan i Spanien. Den senaste veckan har det registrerats 825 nya avlidna, av vilka 322 gäller dödsfall som inträffat tidigare men ännu inte hade inrapporterats. Den belastning som primärvården lider i dagsläget har bland annat lett till att rapporteringen av dödsfallen dröjer än mer än vanligt.

Även om andelen avlidna av de totalt smittade i Covid-19 är betydligt lägre nu än tidigare i pandemin är smittfrekvensen i Spanien mer än tre gånger så hög som i den tidigare högsta kurvan, som var den tredje för exakt ett år sedan. Den period som går mellan att personer smittas, får symtom och behöver läggas in på sjukhus samt i vissa fall avlider, i kombination med de förseningar som förekommer i rapporteringen av dödsfall, gör att smittskyddsexperterna beräknar att dödstalen i Spanien kommer att fortsätta stiga ytterligare några veckor, efter att själva smittkurvan börjat sjunka.