Lagen väntas inom kort presenteras för behandling i regionalparlamentet, efter att förslaget legat ute på remiss. Det omfattar en mängd omständigheter där djurens välbefinnande ställs i främsta ledet och där ägarnas ansvar tydligt definieras. En av huvudpunkterna är att djur inte får orsakas någon form av omotiverat lidande, inkluderat stympningar eller andra kirurgiska ingrepp av estetiska skäl.

Lagförslaget för regionen fastställer vidare att djur inte får brukas för filmer, reklam eller andra produktioner på ett sätt som orsakar dem lidande. Ej heller får de avsiktligt tränas för att bli aggressiva. Vidare ska djur endast kunna avlivas om det styrks ske för att sätta punkt för deras lidande och alltid under översyn av veterinär.

Men det är inte bara aktiv misshandel av djur som regleras. Även försummelse eller övergivande kommer att kunna bestraffas. Lagförslaget reglerar dessutom i större omfattning vilka djur som får och framför allt inte får innehas av privatpersoner. Det senare inkluderar alla sorters apor liksom giftiga reptiler. Vidare ska djur ej få lottas ut som priser eller skänkas som presenter till minderåriga, utan målsmans medgivande.

En av de kanske mest uppseendeväckande punkterna i lagförslaget är att tuppfäktning inte totalförbjuds. Lagförslaget öppnar dörren för att arrangera fäktningar i undantagsfall, om det sker enbart för att stärka rasen av stridstuppar. Som en lag som fokuserar på husdjur berör förslaget ej heller tjurar som brukas vid tjurfäktningar.

Enligt lagförslaget ska lindriga överträdelser beivras med böter på mellan 300 och 1.000 euro, allvarliga sådana med mellan 1.001 och 6.000 euro och mycket allvarliga med mellan 6.001 och 35.000 euro. Detta förutom de eventuella fängelsestraff som personer i fråga kan dömas till.