Det var 2010 som Guardia Civil grep Xabier Atristain Gorosabel för vapeninnehav och misstänkt tillhörighet till den baskiska terroristorganisationen. Han tvångsisolerades och medgav under förhör att han samarbetat med ETA samt angav var han gömde sprängmedel och dokument. Detta hölls senare mot honom vid rättegången, där Atristain Gorosabel dömdes till 17 års fängelse.

Enligt den spanska polisen rörde det sig om ett frivilligt erkännande, men domstolen finner att Atristain Gorosabe nekades kontakt med en advokat, trots att en sådan hade tilldelats honom enligt gällande regler. Därför beviljas han ett skadestånd på 12.000 euro och den spanska staten döms även att betala 8.000 euro i rättegångskostnader.