2022-01-24 11:44:09
Kontakta ditt försäkringsbolag och fråga. Bolagen kan ha olika regler.
Försäkringsbolaget if, https://www.if.se , har följande info ”Bilförsäkringen
– din svenska bilförsäkring gäller inte för skador på bilen som inträffat utomlands om bilen varit utanför Sverige i mer än 6 månader.”
Gunnar