Det är resultatet av en långvarig förhandling mellan kyrkan och regeringen, som slutat med ett avtal som undertecknats av regeringschefen Pedro Sánchez och spanska kyrkans ordförande, kardinalen Juan José Omella. Det rör sig om en varierad samling egendomar som omfattar både byggnader, tomter, torg liksom även en lekpark. De övertogs av kyrkan efter att ägarna avlidit utan direkta arvtagare.

Nästan hälften av de egendomar som nu lämnas tillbaka ligger i Castilla y León. Kyrkan medger att de rättmätiga ägarna till dessa är andra personer, som i vissa fall identifierats och i andra återstår att spåras.

En lagreform som genomfördes av PP-regeringen 1998 har möjliggjort för kyrkan att sedan dess konfiskera 14.000 privata egendomar. De som nu återlämnas är en bråkdel och kritiker menar att kyrkan borde lämna ifrån sig betydligt fler egendomar.