Hälsovårdsdepartementet har avtalat med de autonoma regionerna att vänta fem månader med att utdela förstärkningsdos till personer som smittats av Covid-19. Hittills var karenstiden på endast en månad, något som ifrågasattes av många experter.

Varianten omikron, som står för den övervägande delen av smittfallen i Spanien i den sjätte vågen, befinns väcka ett starkare och mer långvarigt naturligt immunförsvar än tidigare varianter som exempelvis delta. Detta faktum och risken för en överreaktion om tilläggsdosen utdelas för nära inpå infektionen motiverar att tidsintervallen nu utökas rejält.

När det gäller barn under tolv år gäller andra direktiv i händelse av smitta. I deras fall ska vaccindos utdelas åtta veckor efter att de genomgått sjukdomen, oavsett om de hunnit erhålla sin första dos eller inte hade vaccinerats alls ännu. Enligt det ordinarie vaccinprogrammet ska barn mellan fem och elva år erhålla två doser, med åtta veckors mellanrum.