Det ser ut som om piken i den sjätte kurvan nåtts och sedan några dagar har smittfrekvensen i Spanien börjar sjunka. Den är fortfarande extremt hög och låg 27 januari på 3.195 fall per 100.000 invånare, räknat de senaste två veckorna. Även trycket på vården minskar, men däremot är dödstalen höga, med 215 nya registrerade avlidna det senaste dygnet.

Med detta perspektiv har Katalonien, Asturien, Kantabrien, La Rioja och Galicien börjat lätta på restriktionerna,. Det rör sig framför allt om de fall där det rått utegångsförbud nattetid, men även exempelvis begränsningen av öppettiderna.

Andra regioner som Andalusien, Valencia och Navarra har däremot ansökt hos sina respektive regionaldomstolar om en förlängning av de restriktioner som infördes i samband med jul- och nyårshelgen. Även på riksnivå består de nuvarande restriktionerna, som omfattar påbud på munskydd både inne och utomhus samt en begränsning av antalet åskådare på läktarna vid idrottsevenemang. Hälsovårdsdepartementet har likaså tills vidare tillbakavisat önskemålet från arbetsgivarna om att ytterligare sänka den obligatoriska karantänen vid smitta, som just nu är på sju dagar.