I ett uppmärksammat utfall finner EU-domstolen att den spanska beskattningen bryter mot ett flertal EU-normer och sålunda måste ändras. Domstolen går i linje med yrkandet från advokatämbetet, men går ännu längre i sin kritik av skattebestämmelserna gällande tillgångar utomlands.

Det är främst på tre punkter som de spanska skattemyndigheterna prickas och åläggs ändra sina bestämmelser. I första hand befinns redovisningskravet för tillgångar på mer än 50.000 euro i utlandet bryta mot grundregeln om fri rörlighet av kapital inom EU. Konkret ifrågasätts att i händelse av ej presenterad deklaration av modellen 720 antas automatiskt eventuella icke deklarerade tillgångar i utlandet vara svarta. Detta trots att de kan vara lagliga och utan att ägaren har möjlighet att opponera sig mot beslutet.

Den andra punkten som ifrågasätts är restskatten för icke korrekt deklarerade tillgångar. Denna kan uppgå till hela 150 procent av de totala medlen. Likaså gäller den tredje anmärkningspunkten enskilda böter som kan utfärdas och som befinns oproportionerliga. Detta då varje icke fullständig uppgift kan beivras med 5.000 euro i böter och varje uppgift som befinns vara direkt falsk med 10.000 euro.

I sitt utfall uppger EU-domstolen att grundsyftet med 720-deklarationen, som är att komma åt dolda tillgångar i utlandet, är legitim men att de spanska myndigheterna gått till överdrift med de avskräckande åtgärderna, som på inget sätt är i nivå med straffsatser för andra skatteförseelser. Dessa regler infördes av PP-regeringen efter den likaledes kontroversiella skatteamnestin som erbjöds 2012, av dåvarande skatteministern Cristóbal Montoro.

Tidningen El País hänvisar till ett fall där en pensionerad taxichaufför som återvänt efter att ha arbetat i Schweiz ålades betala böter och restskatt på sammanlagt 439.267 euro för att han inte redovisat i tid sammanlagt 340.000 euro som han hade investerat i två fonder, medan han bodde i Schweiz och som han fortfarande hade kvar.

Det är till en början oklart i vilket utsträckning domen innebär att det spanska skatteverket kan tvingas betala tillbaka restskatter och böter som baseras på de ogitigförklarade normerna. Tidningen El Economista uppger att staten inkasserat omkring 230 miljoner euro sedan 2012. Skatteministern María Jesús Montero betonar dock att endast omkring 60.000 skattebetalare årligen presenterar deklarationen 720 och att i princip inga böter utfärdats för denna modell de senaste tre åren.